Bouw je gezin weer op

Thuisbegeleiding

Gebeurd er onverwachts iets waardoor je niet meer voor je gezin kunt zorgen, heb je natuurlijk zo snel mogelijk hulp nodig. Door gebruik te maken van thuisbegeleiding is het doel om het gezin weer te laten draaien, en zelf weer de regie in handen te nemen. Door de juiste begeleiding in combinatie met dagbesteding vergroot je de kansen door te doen waar je wel toe in staat bent, samen wordt er gekeken wat je wilt bereiken en hoe je dit wilt doen. In je eigen omgeving wordt er gewerkt aan de punten waar je tegenaan loopt, de plannen worden niet alleen gemaakt deze worden ook samen uitgevoerd. Het doel is dat je na verloop van tijd weer in staat bent zelf alles te regelen en te doen.

Hoe werkt de begeleiding thuis?

De begeleider voor bij je thuis ziet al snel wat er aan de hand is en wat er nodig is, heb je alleen hulp nodig of misschien heeft het hele gezin er wel mee te maken? Betreft het een gezin dan zijn er vaak meer problemen die opgelost moeten worden, de thuisbegeleiding is er specifiek om je ondersteuning te bieden. Hierbij is het de bedoeling dat de structuur weer terugkomt binnen het gezin, maar wanneer je hulp nodig hebt met de administratie of financieel kan dit ook geregeld worden. Ben je vastgelopen omdat de communicatie met instanties niet goed verliep, dan kun je samen met de begeleider de communicatieve vaardigheden vergroten. Voel je dat je meer kan beteken voor de maatschappij, dan wordt ook daarnaar gekeken.

Afscheid nemen van je omgeving en het leven

Helaas kun je in de situatie komen dat je niet meer bent te genezen, hierdoor kom je in de laatste fase van je leven. Wil je toch op een goede en waardige manier afscheid nemen van het leven, dan is dit mogelijk in een hospice. Omdat thuis sterven niet mogelijk is, wordt er wel voor gezorgd dat je een vergelijkbare situatie als thuis hebt waardoor je toch met een goed gevoel afscheid neemt. Met terminale zorg thuis heb je een eigen slaapkamer waar je ook kunt zitten, door persoonlijke spullen mee te nemen kun je deze naar je eigen smaak en gezellig inrichten. Welke kamer je ook hebt je hebt altijd een prachtig uitzicht, de ruime tuin kun je van genieten wanneer het mooi weer is.

Thuisbegeleiding

Dag en nacht verzorging

In de hospice is er dag en nacht verzorging aanwezig, de verpleging is zeer professioneel en in staat om altijd de juiste zorg te bieden. Je kunt het comfort vergelijken met terminale zorg thuis, het team is opgeleid om met patiënten om te gaan die terminale zorg nodig hebben. Voor huishoudelijke taken worden vrijwilligers ingezet, die samen met de medewerkers de taken vervullen. Voordat je besluit om in de hospice te wonen, vindt er bij je thuis eerst een gesprek plaats. Hierbij mag natuurlijk familie of naasten aanwezig zijn, het eerste gesprek is puur bedoeld ter kennismaking om elkaar te leren kennen.